Házasság vége és válóper vége? Keresettől a válóper lezárásáig sok az idő!

  Házasság vége a válás kezdete. Válóper vége lehet jó, vagy igen keserves és női méltóságba gázoló! (Rendőrség előtti ügyek, rabosítás, gyámhatósági cirkuszok stb.) Jó válóper titkai a válás közben, válóper közben előhozhatóak. Válóper akkor jó, ha gyorsan vége, de méltányos a nő számára!   Hosszú válás, hosszú válóperes  pereskedés, vagy éppen súlyos jogvita, nehéz…

Új Ptk. hatása a nők ügyeire! Özvegyek és jogaik védelme!

  Nők jogai védelme, nők jogvitái körében minden időszakban figyelmet adunk az özvegyek eseteinek, özvegy jogai védelmének. Egy haláleset után a feleség számára a gyász feldolgozása mindennél fontosabb, mégis előfordul az örökösök perindítása az özveggyel szemben, ügyvédi felszólítások! Egy nő számára özvegyként az újrakezdés komoly életkihívás, a jogalkotó az új Ptk.szabályaiban a túlélő házastárs érdekeit…

Válás esetei Magyarországon a vagyonmegosztás elhanyagolása miatt súlyosbodnak!

  Válás esetei a piaci és szakmai tapasztalatok támasztják alá – a vagyonmegosztás, a későbbi közös tulajdon kérdéseit előbb érdemes tisztázni!   Európai városokban dolgozók számára egy hosszú válás, hosszú válóper különösen nagy próbatétel.   A válóper menete szinte mindenki előtt ismert.   Azonban a válást megfontoltan végigvinni nagyon nehéz, komoly önuralom és szakértői segítséggel valósítható…

Útmutató válásban, válás előtt – Szakmai érvek, jogi megoldások

  Válás időszakában jó tájékoztatás, tanácsadás, részletes útmutató szükséges a válásban érintett feleknek, lehetőleg a válás előtt. Rokonok, szülők kiegészítő tájékoztatása leginkább a válásban lévőkre marad, illetve számtalan web és online ismertető ad támogatást ebben.   VÁLÓPER – VÁLÁS TÁJÉKOZTATÓK!   Válás szakmai útmutató a modern válóper első lépése, ahol kiderülhet, hogy a végletekig hajtott…

Válás előtt útmutatás, válóperes útmutató, vagyonmegosztás előtti tájékoztató a modern váláshoz

  Válás előtt, válóperes tárgyalás előtt az információ beszerzése, a hasznos útmutató a szülői felügyelet, láthatás vitáinak megoldásában talán a leglényegesebb teendő.   Válási útmutató a válás specialista válási mediátoroknál messze túl terjed a megszokott jogi kérdéseken, figyelemmel van a rokoni koalíciókra és a méltányosság eseteire.   VÁLÓPEREK – VAGYONMEGOSZTÁSOK ÚTMUTATÓ A MODERN VÁLÁSHOZ!  …

Válás információi, vagyonmegosztás információi személyes válása ügyével a modern válás érdekében!

  Télen, ősszel a megcsalás miatt, az anyagi gondok miatt kialakulhat válás, válóper gondolata. Válni és elköltözni lehet jól és megfontoltan és lehet információk nélkül elhamarkodottan. Válási útmutató a válás szakértőtől szerezhető be annak előnyeivel.   A jó válóper előtti tájékoztatás minden életkörülményre és érzelmi szempontra nálunk figyelemmel van – ez vezethet az ADR modern…