Nők jogai, nők lehetősége, nő ügye párkapcsolatban! Vita, bántalmazás elkerülése, egyezségek nőknek válás közben!

  A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja a válás és vagyonmegosztás témáját nem kerüli el. Jellemző, hogy a gyerekkel kapcsolatos jogvita, vagyoni kérdések, üzleti érdekeltségek válásnál indulatokat hoznak létre, majd van amikor bántalmazás történik. Elromlott házasság nehezen hozható helyre. Asszony ha válik, feleség ha válik, akkor jobb előtte a konzultáció irodánkkal!  Egy közösen – velünk…

Válás és feleség! Súlyos viták, ha szemben a feleség és volt férj!

  Önmagában a válás menete, válás szabályai ma már szinte közismertek. Feleség válása nehéz gondolatok, álmatlan éjszakák végterméke!   Számos információ és az írott betű, azonban nem veszi figyelembe az indulatokat és érzelmeket, amelyet a csalódás, a megalázottság és az aggodalom hoz felszínre volt feleség és volt férj közé!   Válás a feleség számára, általában…

Szemben a férj és feleség vagyonmegosztáskor! Váláskor feleségként ne becsülje le a másik felet, annak egyéb hibái miatt!

  Hogyan kerülnek érdekeikkel, indulataikkal egymással szembe volt feleségek és férjek?! A válás jelei, a válás útja, majd a válás krízisei minden válásban különböző mértékben, de jelen vannak. Feleség számára a vállalkozó férjek cinizmusa, gazdasági fenyegetései sok fejtörést okoznak a válás előtt, a válóperek alatt!     Házasság vége ott kezdődik el, ahol a szembenállás…

Döntés válásról – 40+ nők válóperei, válásai!

  Bizonytalanság és felgyűlt érzelmek, indulatok – ez tapasztalataink szerint a megcsalt 40+ nők válásai előtti helyzetkép. Házasságban a bizalom lassan szertefoszlik, új és új hírek új nőkről, elkülönülő gazdasági húzásokról a családon belül!   Vidéki városokban a vállalkozás, a társadalmi igények még nagyobb kontrasztot tartanak a 40+ nő elé, ha elgondolkodik saját helyzetéről és…

Középkorú házasságok vége – 40+ nő joga, 40+ feleség joga válóper idején!

  Sokan látnak összefüggéseket a későbbre húzódó, 30-as évekre áttevődő házasságok létrejötte, majd az ötvenes és 50+ évek válásai, válóperei között.  Nő 40+ idején többször jut el válásig, mint előző korosztályokban!     Válóperek okai, válás előidézői más és más események, folyamatok minden házasságban!     VÁLÁS FELESÉGEK – VÁLÓPER NŐK SZEMÉVEL!     2016…

Nő joga válás közben! Minden válóper más és más, ha gyerekes anya válik!

  A meghittség, bájosság és szeretet kerete megbomlik, majd elkopik a beszélgetések íze, 40+ nők háza házasságaiban megjelennek az önálló vagyoni és praktikus érdekek, elkezdődik a lebecsülés időszaka………………több ponton van szakmai beavatkozásra lehetőség, vagy a végén profi és megnyugtató válásra, házastársi tartásra, közös vagyon megosztására!   Szakmai munkánk a nyári szabadság előtti válás bejelentésétől, a…